Het Vlinderhuis

Het Doel en Onze Visie.
Het Ontstaan van...


Het begon met een idee, een vaag idee, een gevoel, een bedoeling wat langzaam begon uit te rollen.
Niets wordt vooraf bedacht, alles ontstaat vanuit het moment, vanuit een idee, een gevoel, een bedoeling.
Tegelijkertijd wordt het gerealiseerd, uitgevoerd en ingezet als een aanbod voor de mensen vanuit de omgeving rondom IJsselstein en daarbuiten. Vanwaar uit weer een volgend idee kan ontstaan, die we weer mogen realiseren, om zo een breed aanbod te genereren en te kunnen aanbieden, voor iedereen die bezig is met bewustwording en persoonlijke ont-wikkeling.
Meer willen weten over het leven, je eigen leven, waarom dingen zo gaan, of wat het doel is van je leven.

Maar we zullen ook een breder aanbod aanbieden van alles wat er om ons heen te vinden is, voor een optimaal leven in geluk, harmonie en overvloed. Mogelijkheden op gezondheid en welzijn, inzichten in bepaalde aspecten van het leven en waarvoor deze in het leven zijn, naar gebeurtenissen en situaties.

Waarom over komt ons dit toch steeds?


Dit alles wordt uitgezet in een doorlopende lijn binnen het concept en het aanbod in verschillende bijeenkomsten,

zodat we aan ieders behoefte kunnen voldoen, om de weg van bewustwording en ont-wikkeling nog breder te maken.

Dit vinden we terug in vaste items, die we zullen verwoorden in vier pijlers:


 • Inloop Café elke 1 ste woensdagmorgen van de maand
 • De Stilte wandelingen elke 2e zaterdag van de maand.
 • De bewustzijnscafés elke 3e zondag van de maand.
 •  Healing Circle de laatste vrijdagavond 4de of 5de van de maand 


 • In contact komen met jezelf en de ander, inzichten krijgen over mogelijkheden
 • In stilte zijn met dat wat er is.
 • Bewust worden van dat wat er is.
 • Ruimte maken om te laten gaan wat wil gaan en mag gaan.


Door het deelnemen aan deze bijeenkomsten word je meegenomen in een stroom van helende energie en bewustwording, wanneer je alle elementen ontvangt als een geheel, of wanneer je je aansluit bij een van de elementen die geboden worden... kun je in een helende stroming komen zonder het gevoel te hebben dat je in een behandeltraject bent bij therapeut, of behandelaar, zonder hoge kosten die misschien voor jou niet toegankelijk zijn.


 • Jezelf toestemming geven om jezelf te helen van alles wat je tot nu toe gedragen hebt.
 • Jezelf toestemming geven om bewust te worden van feiten, die je hele leven hebben meegespeeld, waar je geen weet van had.
 • Jezelf toestemming geven om dat los te laten, wat nu losgelaten wil worden.

Er is geen schuld, er is geen fout, het is zoals het is. Het waren je lessen waarvan je je niet bewust was.
Je hebt het doorstaan.


Deelnemen aan deze bijeenkomsten is een cadeau voor- en een verrijking aan jezelf!
Het geeft je de mogelijkheid om te groeien en om dichter bij jezelf te komen in de persoon die je werkelijk bent.


Naast deze vaste items bieden we ook aanbod vanuit onze eigen expertise, in workshops en cursussen op locatie.
Alles op het gebied van bewustwording, persoonlijke groei- en ontwikkeling.

De bijeenkomsten vanuit het Vlinderhuis zijn laagdrempelig en vrij toegankelijk voor jong en oud.
Je vindt ondersteuning in je situatie, zonder dat je het idee hebt dat je onder behandeling bent van een therapeut of behandelaar.
We bieden deze mogelijkheid op een toegankelijke manier zodat iedereen hieraan kan deelnemen, ook met een kleine beurs.

Ons belangrijkste doel is onze medemens die op een tweesprong staat in zijn of haar leven de helpende hand te bieden om inzichten, handvatten, wetenschap en kennis aan te reiken. Zodat er ruimte ontstaat voor bewustwording over 'the meaning of life'!

Platform voor Innerlijke Groei en Bewustwording.

 

 Een Platform in een vorm van een netwerk voor Innerlijke Groei en Bewustwording.
Ontmoeten, Delen & Ervaren.Ontmoeten, delen en ervaren geeft innerlijke groei.

Zowel online als ofline.


Het delen van informatie, inzichten om de ander te inspireren, te motiveren en/of te ondersteunen tijdens ieders proces in bewustwording, in persoonlijke groei.  Samen verbinden!

Leven in verbinding met elkaar geeft vervulling aan je leven op je levenspad.

Het inspireert, geeft inzichten, richting en steun, om meer uit je leven te halen dan het alledaagse.

Dit platform is als ondersteuning naast onze maandelijkse bijeenkomsten ofline , om elkaar online te ontmoeten.


Ofline ;

 • Stap eens binnen tijdens ons inloop cafe elke 1ste woensdagmorgen van de maand
 • Wandel mee: Stilte Wandelingen elke 2e zaterdag van de maand.
 • Ontmoet ons in het Bewustzijnscafé elke 3e zondag van de maand.
 • En het bijwonen van de Healing Circle elke laatste vrijdagavond van de maand.


Een inspirator voor je medemens!


Het doel van deze samenkomsten is:

Inloop cafe Station In-Zicht:  Op een speelse wijze kennis vergaren.

Loop eens binnen en laat jezelf verrassen.........
Ontmoet anderen die jou al zijn voorgegaan
Ontmoet anderen die net als jij zoekende zijn naar antwoorden
Maak kennis met diverse disciplines buiten het reguliere cirquit.


(staat op de planning)

Studiegroep Human design Kennis maken met jouw unieke blauwdruk


Stilte wandeling: In stilte tot jezelf komen.
In stilte zijn met jezelf, gedragen door de groep.
Creëren we een ruimte, om tot een innerlijke dialoog te komen met jezelf.
Geven we het de ruimte om los te mogen laten, door het uit te spreken, in het delen met elkaar.
Stil staan bij wat er is in het nu, even weg van alle hectiek van de dag.


Creatie circle: Bewust worden van het leven, je leven en je aandeel hierin.

Jezelf ontmoeten, delen in de creatie waar we mee bezig zijn hoe we naar dingen kijken.

Van iets kleins, iets groots maken, oneindig delen in overvloed. Stroming geven en nemen in liefdevolle verbinding.

Door met elkaar in gesprek te gaan, verrijken we onszelf door te delen en te ontvangen.

Wanneer we delen van wat we hebben, zullen we dat in het tienvoudige terug krijgen.

Leven zoals het leven bedoeld is!
Elkaar ontmoeten en door het delen van inzichten, binnen persoonlijke thema's met elkaar de diepte in, om je eigen antwoorden op te halen, voor een optimaal leven zoals je leven bedoeld was te zijn.
Luisteren naar gedeelde informatie door sprekers, over onderwerpen die voor ons verborgen gehouden werden, zodat we niet zouden evolueren.


Healing Circle: Reizen op de vleugels van de geest.
Laat je meevoeren met de klanken en frequenties van de instrumenten Gezang van Mantra's of de geluiden van de Spirits. Deze zorgen voor totale rust en ontspanning, maar werken ook door tot in het celgeheugen. Wat ervoor kan zorgen dat evt. blokkades, trauma's, pijnstukken ed. losgetrild en opgeruimd worden, waardoor ruimte zal vrijkomen en energie weer kan gaan stromen.
Huiskamer avonden / spirituele bewustzijns avonden.


Deze avonden staan in het teken van bewustwording, spirituele groei & gezondheid.


 • Een avond kan in het teken staan van boodschappen vanuit de spiritwereld doorgegeven door een medium
 • Een avond kan in het teken staan van bewustzijn en daarop gerichte lezingen.
 • Een avond kan gericht zijn op nieuwe technologieen en daarop gerichte lezingen en workshops
 • Een avond kan in het teken staan van Gezondheid en daarop gerichte lezingen.


(Staat op de planning)


Harte groet, Marlon.

Hoe mooi!
Hoe mooi kan het leven zijn
'T is maar hoe je kijkt. 'T is maar wat je droomt.
Jij bent net zo rijk, zo rijk als jij je voelt

Wat we  bieden 
Het Vlinderhuis De Oase.


Station In-Zicht 

Human Design Blauwdruk

Elke 1ste woensdagmorgen van de maand van 10:00 - 12:00 uur

Maken we kennis met en krijgen we inzicht op wie wij zijn vanuit het eerste moment dat we op aarde geboren werden. Het is jouw routekaart in je leven, die inzicht geeft in wie je bent waarvoor je hier bent wat jouw type en je energie is vanuit welke strategie jij het beste kunt leven en nog veel meer.


weten waarom je iets doet waarom het voor jouw niet werkt geeft zoveel verlichting, het helpt je op je weg naar heelheid en eenheid in jezelf en naar jezelf.


Bijdrage 11,- per keer

Het is niet erg als je een keer mist dan kunnen we of samen er naar kijken of je gaat zelf op onderzoek uit naar dat thema wat je gemist hebt.


We beginnen met een introductie ochtend op Human Design met een live podcast met Sarah Leers die ons wewgwijs maakt in de Human Design vanwaaruit we met elkaar of in groepjes gaan verder samenwerken en ons verdiepen in hoe is dat voor mij en hoe ziet dat er bij jouw uit.

Hoe ervaar ik dit en hoe is dat voor jouw?

Door hier met elkaar ons in te verdiepen kunnen we het beter opnemen en verwerken dat is de kracht van samen.

Ontmoet mensen ontmoet jezelf

Stilte Wandeling.

Ont _ Moeten / Ont _ Haasten
Van Hoofd naar Hart!

Stilte wandeling!

Wandelingen in stilte, in de natuur vanuit het platform voor innerlijke groei!


Verbinding maken tussen jou en de natuur... your nature! Connecting with body, mind and soul.

In stilte wandelen, brengt je gedachten naar een nulpunt, waardoor innerlijke informatie de ruimte krijgt, om in de aanwezigheid aanwezig te zijn. Het geeft je zicht op de situatie, of de vraag die aanwezig is.


Elke 2e zaterdag van de maand, aanvang 13:45
Het IJsselsteinse bos, ter hoogte van het Pannenkoekenhuis De Roozenboom Noord IJsseldijk 89.


Gezonde groet, Marlon

Bewustzijnscafé
Creatie Sharing Circle

 

Ontmoet ons tijdens het Bewustzijnscafé

 • Elke 3de zondag van de maand organiseren we een creatie sharing circle in ons café. Van 14:00 / 16:00 uur inloop 13:45 uur.

 • Met thema's voor persoonlijke bewustwording van het leven, je gezondheid en je welzijn. Samen verbinden en in gesprek komen om elkaar te ondersteunen in ieders persoonlijke proces.

 • Creatie Sharing Middagen in de vorm van healing, klankbeleving, creëren & delen.
  Proef, Ervaar, Beleef!
 • Middagen waarin we zelf de verdieping, ingaan om onderzoek te doen voor persoonlijke groei- en ontwikkeling.

 • Deelname 22,00 incl materiaal en een kopje thee met wat lekkers

Healing Circle


Is een vorm van Healing die trillingen en frequenties van klanken gebruikt om hersengolven te synchroniseren. Dit zorgt voor een diep gevoel van ontspanning die de trillingsfrequenties in ons lichaam kalmeren. De frequenties werken bovendien door tot in ons celgeheugen, wat er voor zorgt dat alles wat zich aan trauma's, blokkades of bepaalde pijnstukken in ons systeem bevindt, losgetrild wordt om vervolgens getransformeerd te worden.

Er zullen diverse vormen van healing circles geboden worden zoals
vrouwencirkels

Ceremonies 
Sound healing - klankbad - klank reizen - trans reizen - klank ondersteuning - drumcirkels
Opstellingen

Meditatie - visualisatie

Sharing circleOnline ontmoetingsruimte!
Platform voor Innerlijke Groei & Bewustwording.

 

Ontmoet ons online in onze eigen privégroep op social media, Facebook.

Eigen ruimte facebook

Online - Meditatie ruimte!

In je eigen tijd en ruimte thuiskomen bij jezelf.

unsplash