Van Rups tot Vlinder 
Een Persoonlijk Transformatie Proces!


Van rups tot vlinder is het proces die we allemaal bewust of onbewust beleven en doorlopen in ons leven in steeds weer nieuwe cyclussen. Binnen het concept wat via het Vlinderhuis wordt neergezet, bewandelen we samen deze weg van rups naar vlinder en begeleiden we jou op deze weg naar heelheid en eenheid in en met jezelf. Het is een weg die we gaan vanuit een innerlijk proces en de behoefte van onze ziel om ons te kunnen ontwikkelen als ons zelf! Waardoor we kunnen groeien in ons bestaan in het leven wat we leven. Via deze weg die we samen gaan, komen we in een persoonlijke transformatie en kunnen we de wonden helen en de ballast die we dragen loslaten.

Voelen we ons lichter en krijgen we meer ruimte, zowel innerlijk als uiterlijke ruimte.

Binnen het concept van het Vlinderhuis bieden we hulp/begeleiding aan verschillende doelgroepen vanuit meerdere vestigingen/ondernemingen waar de hulp/begeleidig specifiek is gericht op de doelgroep waar we ons daar op richten die vallen onder de organisatie van het vlinderhuis


Onze vestigingen en ondernemingen


 • De Praktijkruimte; Het Vlinderhuis voor 1/1 begeleiding naar meer bewustwording zelfzorg en gezonde leefstijl. Begeleiden wij jou met onze trajecten Back on track, van station naar station, en de zorghulplijn weer op het juiste spoor terug naar jezelf in je eigen kracht.

 • Het Holictisch Centrum Het Vlinderhuis De Oase

  Het Holistisch Centrum Het Vlinderhuis De Oase is een centrum;

 • waar alles samen komt op zowel regulier als op complementaire zorg
  In het centrum vindt u een ontmoetingscentrum - activiteitencentrum - dagbesteding en een Holistic Health Care Centre.
 • waar we hulp/zorg en begeleiding bieden aan jongeren jongvolwassenen met een rugzakje naar een zelfstandig leven.
 • Waar mensen met hulpvragen over hun persoonlijke situatie of hun persoonlijke klachten terecht kunnen voor 1/1 begeleiding en/of healing van vast zittende emoties en trauma's.
 • waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje met gelijkgestemde, maar waar ook een mix is van jong en oud met of zonder indicatie.
 • waar jongeren zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien naar persoonlijke groei en zelfstandigheid wanneer het niet als vanzelfsprekend gaat. Zelfstandig wonen en werken onmogelijk leek, mogelijk maken wat voor jouw het meest haalbare is.


Deze momenten worden in een opvolgende lijn uitgezet in vier pijlers die neergezet zijn door het Vlinderhuis.


 • In contact komen met jezelf en de ander inzicht krijgen in mogelijkheden
 • In stilte zijn met dat wat er is
 • Bewust worden van dat wat er is
 • Ruimte maken om te laten gaan wat wil gaan en mag gaan
 • Zijn wie JIJ wil zijn!


Het is een cadeau en een verrijking aan jezelf!
Het geeft je de mogelijkheid om te groeien en om dichter bij jezelf te komen in de persoon die je werkelijk bent.


Binnen het Holistisch centrum Het Vlinderhuis De Oase


 • vestigen ondernemingen met hun eigen praktijk waaronder het Vlinderhuis ook zijn eigen praktijkruimte voor 1/1 begeleiding zal openen. (voor nu is de praktijkruimte nog op de hoofdvestiging gesitueerd)
  Zij openen hun praktijkruimtes in de vleugel van het Holistic Healt Care Centre Het Vlinderhuis
 • Vestigd het dag- activiteiten en ontmoetingscentrum De Vlindertuin in een eigen vleugel waar bezoekers met en zonder indicatie terecht kunnen voor dagbesteding - activiteiten die mee werken aan de persoonlijke ontwikkeling en de reis naar jezelf.
  Die je zelfvertrouwen en het geloof in jezelf teug geven, zodat je weer in je eigen kracht staat  en je creativiteit kan bevorderen.
 • Behandelkamers voor groepstrajecten de kracht van de groep versterkt het transformatie proces van de individu.

  Je verhaal vertellen is helend
  Luisteren naar anderen is een voorrecht
  Samen is het een menselijke ervaring!

  Dat is de kracht van samen.
  Je ziet dat jij niet alleen bent je herkent jezelf in de ander in een andere setting, een ander uitgangspunt, maar in de kern het zelfde verhaal. Voel je je automatisch sterker omdat je beseft ik ben niet alleen herkennen van iets wat de ander deelt in jezelf is stap 1 in het genezingsproces je herkent door de spiegel van de ander wat je bij jezelf niet kon zien. Erkennen dat het ook van jou is is stap 2 toegeven is zo belangrijk in het proces. Je zegt hiermee dat je erkent dat je een niet zo handige keuze hebt gemaakt, dat je nu inziet dat het niet heeft gewerkt, en het anders mag. Het is niet fout je bent niet slecht of dom je bent geen mislukkeling dit zijn ego verhalen die je alleen maar naar beneden halen. Het was een menselijke ervaring die niet goed heeft uitgepakt. So What!
  Sta op verander je koers en ga volle kracht vooruit Back on track! Er is wezenlijk niets aan de hand wij maken zelf van een mug een olifant (dramaqueens op en top). Stap in je kracht je rug recht en je blik vooruit.
  In een groep is er de dinamiek van samen in ondersteuning in aanmoediging in motivatie je doet het samen en toch alleen samen help je elkaar er doorheen.

De organisatie

Het Vlinderhuis

 

Zet zich in op gezondheidsgebied en het sociaalwelzijn van de mens op holisitsche wijze kijkend naar de mens in zijn geheel.

Met het doel om de mens te begeleiden naar de beste versie van zichzelf en het leven wat ze ten diepste wensen. Richten we daarbij op kinderen en  jongeren die problemen hebben met zichzelf en keuzes hebben gemaakt die ze verweg houden van oplossingen en ze verder verwijderen vanzichzelf. Waardoor ze geen uitweg meer zien in hun situatie hun kracht beetje bij beetje verliezen.
Kinderen en jongeren die niet passen binnen de normen en waarden van de maatschappiij die een label hebben gekregen en die hun ware potentieel zijn ontnomen.

Lees meer

Wonen met zorg
Het Vlinder Realisatiehuis!


Fase huis
Een leef en groei huis; waar jong volwassenen met een "beperking" leren zelfstandig in het leven te staan. Opweg naar zelfstandig wonen. In 3 fases:

De Rupsfase - De Coconfase - De Vlinderfase


Het Vlinderlogeerhuis

Wanneer het nog spannend is om al de stap te maken kan je voorzichtig wennen aan het loskomen van het ouderlijk nest door met regelmaat te komen logeren. Wanneer zorg even te veel wordt om ouders een break te geven voor eigen ruimte en persoonlijke dingen zonder zich zorgen te hoeven maken over hun kind.


Lees meer

Wonen op maat
Het Vlinderhuis De Poort van IJsselstein 


Doorstroomhuis
Voor het eerst vlinderen; Leren uit te vliegen en op je zelf te wonen. Hoe spannend is dat, het is mogelijk we doen het stap voor stap je springt niet meteen in het diepe.

Lees meer

  Begeleiding - Dagbesteding
 Het Vlinderhuis De Oase!
Holistic Health Care Centre- Ontmoetingscentrum

Een holistisch centrum waar de algehele gezondheid van de mens gewaarborgd wordt doormiddel van; individuele begeleiding op hulpvragen betreft gezondheid zelfzorg en bewustwording.


Meester worden van je eigen leven!

Lees meer

Platform voor innerlijke groei

 Een netwerk wat mensen samen brengt, gelijkgestemden zoekenden en disciplines.
Om samen de verbinding te maken.

Het Vlinderhuis  voor
Innerlijke Groei & Bewustwording, Gezonde leefstijl & Zelfzorg.

Ontmoeten, Delen, Ervaren


Verbinding & Verrijking

Bewustwording

 

Inzichten & Beleving

Meesterschap

 

Kennis & Wijsheid

Binnen het Holistisc centrum Vlinderhuis De Oase bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten om tot bewustwording en groei te komen. Jezelf de ruimte en mogelijkheid geven voor je eigen persoonlijke processen naar innerlijke groei en ontwikkeling. Waardoor het leven weer soepel verloopt, we meer plezier ervaren en in harmonie zijn met dat wat er om ons heen gebeurd. We het leven kunnen leven wat we ten diepste willen verwezelijken vanuit een nieuw perspectief in vrede met jezelf de ander en al het andere.


Onze diensten zijn gericht op:

 • de mens in het algemeen die behoefte heeft aan persoonlijke ondersteuning om een volgende stap te kunnen zetten, om los te komen van balast uit het verleden wat in het nu hinderd op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied bieden we 1/1 begeleiding in het holistisch centrum Holistic Health Care Centre Het Vlinderhuis.
 • op maaschappelijk gebied richten we ons binnen het ontmoetings-activiteitencentrum De Vlindertuin op onderwerpen die meer verdieping geven in het wereldbeeld; Jij, de ander en al het andere! Het samenkomen van groepen mensen die verbinding zoeken en een manier om samen te komen en een vorm van healing te ervaren. Ontmoeten - Delen - Helen!
 • jongeren met of zonder indicatie voor dagebesteding en persoonlijke groei om ze opweg te helpen in het ontdekken van hun eigen mogelijkheden naar een zelfstandig leven. Waar ze kunnen deelnemen aan de aangeboden activiteiten en lessen.
 • Het zelfstandig wonen in de Vlinder verblijfhuizen voor de doelgroep jongeren met een indicatie of "beperking" waarbij het op je zelf wonen niet als vanzelf gaat en nog begeleiding hierin kunnen gebruiken. Is er een mogelijkheid voor wonen en/of logeren met zorg waarin je begeleid wordt naar zelfstandig wonen. En wonen op maat wanneer je steeds meer eigen regie hebt ovver je leven maar nog wel begeleiding op de achtergrond aanwezig is voor ondersteuning waar je op terug kan vallen.


We bieden deze diensten aan ieder op zijn eigen locatie.


Hiervoor zijn we intensief bezig om dit allemaal te realiseren vanuit de kern van deze gehele organisatie Het Vlinderhuis en zijn we opzoek naar mensen die dit met ons willen verwezelijken.
Door je actief in te zetten op jouw expertice gebied binnen een van de concepten, of door een voor jouw mogelijke vorm ons te ondersteunen zodat we dit waar kunnen maken.


Zijn we opzoek naar geschikte locaties voor het realiseren ;

 •  van een woon-leef hoeve waar het Vlinder realisatie-logeerhuis kan vestigen
 • van een doorstroomhuis wanneer je al veel zelfstandig je dagelijkse dingen regelt maar nog geen eigen plekje hebt
  Of wanneer je vanuit de woon en leef hoeve door stroomt om zelfstandig te vlinderen onder begeleiding naar zelfstandig wonen.
 • van een verzamelgebouw, groot pand, oude school of zorginselling waar het Het Vlinderhuis De Oase zich kan vestigen 
 • van een gebouw of deelruimte binnen een pand samen met het holistic health care centre waar meerdere ruimtes klein, middel en groot waar een ontmoetings-activitetitencentrum dagbessteding waar De Vlindertuin kan vestigen.


Activiteiten die we nu aanbieden

Op dit moment zijn we al actief in het aanbieden van activiteiten aangeboden door Het Vlinderhuis in een maandprogramma die aansluiten op het helingsproces en de bewustwording van de mens op hun eigen leven en het denk en handelpatroon dat zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren, kunnen deze activieiten helpend zijn om steeds weer een stapje dieper te kunnen gaan naar een totale staat van zijn.  Waarin alles wat er in die diepte ligt, geheeld kan worden, zodat we bewust kunnen worden van het waarom!

Het is een energetische ketting die aan elkaar geschakeld is, maar ook los van elkaar beleefd kan worden.
Daarbij zullen er workshops en cursussen e.d. aangeboden worden ten behoeve van jou eigen ontwikkeling en groei.

Het is jouw/uw keuze in welke vorm je bewustwording en heling wil ervaren.

Binnen het Holistisc Health Care Centre  zijn praktijken gevesigd, samen met de praktijk van Het Vlinderhuis op zowel complementair als regulier met holistische visie die net als alle andere diensten de mens begeleid in hun persoonlijk proces naar heelheid en eenheid in en met zichzelf. Doormiddel van 1 op 1  begeleiding in diverse consulten (coaching & healing) die door de gevestigde disciplines worden aangeboden.
Ook zullen zij vanuit hun praktijk groeps activiteiten aanbieden in De Vlindertuin.

Geplande Evenementen

Laten we samen groeien.

Degene die de menigte volgt
komt meestal niet verder dan de menigte.
Degene die alleen loopt, is waarschijnlijk op plaatsen,
waar nog nooit iemand is geweest.

Einstein.


Groeien van een IK maatschappij naar een WIJ-maatschappij!


We doen het samen!
Samen maken we de verbinding en samen delen we in wat we weten, verrijken we onszelf en de ander in spirituele ontwikkeling.
Weten wie je bent en wat je mag weten over een gezond vitaal leven in geluk en overvloed, ver van wat je eens hebt gekend.
Groeien naar je eigen bestaan in wie je werkelijk bent. In liefdevolle verbinding met elkaar delen we de informatie met de ander,

zodat ook die kan groeien in zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit doen we voor elkaar!


Samen Delen is Samen Helen!

 

Marlon Schalkwijk

Nieuwsbulletin


Nieuwe ontwikkelingen binnen het Vlinderhuis!


Juni 2023
We zijn bezig met een eigen ruimte waar we het Vlinderhuis kunnen vestigen in IJsselstein om aan de mensen in IJsselstein een mogelijkheid te bieden meer kennis te nemen over wat er allemaal mogelijk is op gebied van Gezonde leefstijl, Gezondheid, Zelfzorg en het bewust worden van wat het leven jou biedt en jouw eigen relatie hierin.


Waar zijn we naar opzoek?

We dachten aan een ruimte waar we onze activiteiten kunnen onderbrengen, een eigen ruimte die je naar eigen inzicht kunt inrichten en een eigen sfeer en energie kunt inbrengen waar disciplines hun praktijk kunnen vestigen.
We zagen een traject van kleine stappen van niets naar een eigen ruimte met een doorgroei naar een eigen pand.


Het Ontstaan!

Al vanaf het moment dat ik in december 2019 met mijn eigen praktijk de switch maakte met naamsverandering en mijn ruimte anders ging indelen, wist ik dat dit een voorbode was van wat er na dat moment allemaal ging komen. Door de naamsverandering van Coachpraktijk - Vlinders in De Vlindervalei ging er een deur open om een heel nieuw concept geboren te laten worden.


Nieuwe inzichten!

Dit jaar rond november '23 kwamen er nieuwe inzichten in hoe en waar we eventueel onze ideëen tot leven zouden kunnen brengen in een eigen ruimte. En gingen we ons oriënteren in de binnenstad van IJsselstein.

Of misschien daar een ruimte vrij zou zijn waar we dit zouden kunnen realiseren. Bij het bekijken van het aanbod kreeg ik al meteen door... maar dit is alleen voor het Vlinderhuis je mag gaan kijken naar wat het werkelijk mag gaan worden een holistisch gezondheidscentrum waarin alles samen komt.

We slaan dus een stap over en we mogen al kijken naar wat er echt gaat komen. Een sprong in het diepe, op zielsnivau is het plaatje zichtbaar, voor nu aan mij de taak om dit alles te gaan realiseren en te organiseren.

Dit geef een hele andere kijk op ruimtes en mogen we ons gaan richten op een pand.


De Tijd is daar!

Veel eerder dan verwacht is het nu de tijd om deze stappen al te maken.


De kraamvoorbereidingen zijn gerealiseerd in;

 • het huis van de Vlindervalei klaar te maken en te starten met het Vlinderhuis in kleine setting. Wat dit jaar zichtbaar werd in de vorm zoals we nu nog zijn, en het huren van een ruimte die niet voor onszelf is.
 • invoelen in wat we neer mogen zettten binnen het Vlinderhuis aan activiteitten en aanbod.
 • invoelen in wie gaan met ons samenwerken en hoe gaan we dit samen vorm geven.
 • waar willen we naar toe?
Werven!

Op dit moment zijn we druk met het in kaart brengen van het centrum zelf en een pand wat we voor ogen hebben. Waar dit alles perfect in past en alles daarvoor aanwezig is om iets heel groots en moois neer te zetten.
Voor de inwoners van IJsselstein en omgeving en alle disciplines die hier binnen passen.

We hebben in 2023 de eerste gesprekken gehad met Gemeente voor subsidie en een bezichtiging van een mogelijk pand met een klein gesprek met de Makelaar en eigenaar. Waarin we onze visie kenbaar hebben gemaakt wat we hier voor ogen hebben en hoe we dit willen realiseren.
We hebben al een aantal gesprekken gehad met diverse disciplines en ondernemers die passen binnen het holistische centrum. En zijn we bezig met de onderbouwing van dit plan als Organisatie en het financiële plan.  

De kern!

Wat willen wij als Holisisch Gezondheidscentrum uitdragen?


Puur natuur en zo eerlijk en transparant mogelijk.
Wij zouden het super tof vinden wanneer alles wat binnen deze setting past gefaciliteerd kan worden, en willen dus gaan samenwerken met ondernemers vanuit de lokale gemeente en daarbuiten binnen een kleine schaal.


Wat heb jij nodig om een zo gezond mogelijk leven te kunnen leven, waarin jij je lichaam en geest gezond houdt?


Daar gaan wij ons op richten om alles aan te bieden wat hierbij kan helpen voor jou.
Dit kunnen consulten en/of therapieën of energetisch lichaamswerk zijn, maar ook kennis van gezonde voeding, leefpatronen. Producten die aanvullend zijn op persoonlijke trajecten en ontwikkelingen als edelstenen, schoon drinkwater, kruiden en gewassen die mee helpen in een gezond lichaam. Programma's die je helpen een schoon lichaam te genereren. Activiteiten die mee helpen in persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van je mogelijkheden. Lessen die je de vrijheid geven om jezelf te zijn of je te verplaatsen in iemand anders, om je creativiteit te vergroten en inzicht te krijgen in jezelf.


Één centrum waar alles te vinden is op Gezonde leefstijl, Zelfzorg en Bewustwording.


Samen!

Samen is de verbindende sleutel naar geluk overvloed en voorspoed.
Wat betekent dat we met elkaar gaan verbinden en zo elkaar kunnen versterken in wat een ieder individueel uitdraagt. We vormen met elkaar een community waarin ieders stem geldig is en we dit alles samen gaan vorm geven.
Voor elkaar met elkaar ook jouw inbreng is helpend. Zo werken we toe naar een nieuwe samenleving in harmonie en vrede met elkaar. Wij zijn de druppel in het grote geheel die voor een rimpel effect gaat zorgen.
Wij zijn de "troetelbeertjes" die onze energie en licht gaan uitstralen over IJsselstein en daarbuiten.


Wij brengen de verandering waar we al zolang op wachten.

In contact met de lokale ondernemers in IJsselstein.


Vandaag 2 december '23 Rondje binnenstad en lokale ondernemers waar we graag mee in contact willen komen om een mogelijke samenwerking tot stand te kunnen laten brengen samen met Het Vlinderhuis. Bij enkele ben ik vandaag in de winkel geweest om mijn  idee op de toonbank te leggen en het visitekaartje af te geven zodat ze een kijkje kunnen nemen op onze website en zich alvast kunnen oriënteren. Natuurlijk heb ik daar ook alvast een kleine inkoop gedaan.

We zien de volgende ondernemers als mogelijke dienst die ons hun producten zouden kunnen leveren en passen binnen de visie van het Vlinderhuis.

* De Stadsboerderij IJsselstein in de Kerkstraat 23 met hun eigen fruit producten en lokale  producten als noten kaas sappen etc.

* Biomonkie De biologische supermartk doelenstraat 6

* Happy Cupcakes & La Boheme bonbons Kerkstraat 18

* Kaatje & Co voor heerlijke verse koffies en theetjes in diverse smaken, bonbons en chocolade, tevens lunch room Utrechtsestraat 57


Nieuwe ontwikkelingen in 2024

En dan is het ineens zover! 2024

We richten ons nu op een nieuwe geboorte in dit grote geheel en wel de geboorte van een Holistisch Gezondheidscentrum waar zowel de reguliere met holistische visie als de complementaire zorg samen gaan komen en samenwerken binnen het Holistisch centrum het Vlinderhuis!

En de geboorte van een realisatie-logeerhuis waar jongvolwassenen met een "beperking" of door omstandigheden die niet als vanzelfsprekend opzichzelf kunnen gaan wonen begeleid worden in 3 fases binnen Het Vlinder Realisatiehuis.

Een doorstroomhuis waar jongvolwassenen met een "beperking" verder kunnen groeien in het zelfstandig wonen, in wonen op maat met ondersteuning die doorstromen vanuit het realisatiehuis, of wachten op een eigen plekje en een tijdelijk verblijf nodig hebben.
Het realiseren van een
ontmoetings-activiteitencentrum voor dagbesteding en persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken van je mogelijkheden en sociale interactie met je medemensen.

Voorstellen

Marlon schalkwijk
Eigenaar, organisator & Creator.

Marlon Schalkwijk, eigenaar van De-Vlindervalei


In 2014 gestart met haar eigen onderneming Coachpraktijk-Vlinders voor het begeleiden van kinderen en hun ouders in creatieve coaching/begeleiding.
Begon ook voor Marlon een reis in eigen ontwikkeling en ontwikkelde haar praktijk hierin mee.


Wat Marlon uitstraalt vanuit haarzelf, wordt gereflecteerd in haar werk met kinderen en volwassenen waardoor de praktijk met haar meegroeide in aanbod.
Aangevuld met begeleiding van het fysieke en energetische lichaam, de geest en de ziel. Werd begeleiding, creatieve coaching aangevuld met behandelingen voor lichaam en geest.

Door haar eigen groei- en ontwikkeling binnen dit veld kwam er in 2019 een transformatie binnen de praktijk Coachpraktijk-Vlinders en veranderde het geheel in opzet, zowel binnen de praktijk als de uitstraling in... praktijk De-Vlindervalei!

De jaren daarna is Marlon bezig geweest met de opbouw van een heel nieuw concept, de naamsverandering was de aanzet in dit geheel, wat toen nog niet zichtbaar was, in wat dit in zou houden. Is er nu in 2022 veel meer zicht gekomen en zijn de eerste stappen gezet met de nieuwe bouwstenen van het Universum. Daar is deze website onderdeel van en wat er hier ondergebracht wordt is allemaal gerelateerd op een geheel nieuwe manier van samenleven en van leven.

En we blijven groeien......
De komende jaren zal het concept zichtbaar gaan ontwikkelen en valt alles met elkaar samen binnen dit gebied.

Vrijgestelde Praktijken


Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?


Binnen het concept van het Vlinderhuis 
Hebben we ruimte gecreëerd voor aanbod, zowel binnen- als buiten dit concept.
In vrijgevestigde praktijken die aansluiten bij het concept waar we voor staan.


Het begeleiden van de mens naar wie hij of zij werkelijk is.

* Begeleiding in: inzichten, handvatten en bewustwording naar een optimaal leven in harmonie met de innerlijke ziel.
Op weg naar Meesterschap en leiderschap van zijn of haar eigen leven.

Een helende reis naar jezelf is werken aan je eigen processen en schaduwstukken.
Om oude patronen, overtuigingen, gedachten los te laten en je leven te gaan leven zoals het bedoeld is.
Kiezen voor je levenspad!