Holistic Health Care Centre Het Vlinderhuis

 Youre highway to Joy, Happiness, Bliss and Peace

Story

Het holistic health care centre is een centrum die ervoor is om de mensen te gaan begeleiden met hun persoonlijke dillemma's maar ook zichtbaar maakt wat er op het weeldbeeld werkelijk aan de hand is. Het centrum draag bij aan de zorg voor de algehele gezondheid en gesteldheid van de mens. Het is niet onze veranwoordelijkheid hoe uw leven zich ontwikkeld en hoe u in hett leven en uwzelf staat, maar wij dragen en ondersteunende factor in het geheel en zullen inzichten mogelijkheden aandragen wat ten goede komt van uzelf en uw leven.

Experience


Onze ervaring, door eerst zelf deze weg te zijn gegaan, leert ons dat wanneer er een wil is en we de controle durven los te laten. Onze angsten onder ogen durven te zien er zich als vanzelf een weg zal ontstaan die ons naar innerlijke vrede zal brengen. Wij hebben ervaren dat dan alles wat je levenspad nadert je dat zal geven wat je ten diepste wenst.

Een Holistisch Health Care Center 


Is een aanwinst voor IJsselstein en de omgeving

Wat we bieden


Het Vlinderhuis biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten zowel voor de inwoners van IJsselstein en omstreken als ondernemingen die passen binnen het beleidt van het Vlinderhuis om binnen het Vlinderhuis hun praktijk te vestigen.

We bieden mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan bijeenkomsten die bewustzijnsverruiming geven, op de kijk van het leven, gezondheid en hoe we weer ons leven in positieve zin kunnen veranderen.

Uniek


Het Vlinderhuis is er op gericht om Uniek te zijn in zijn soort.

Wij zijn Uniek in wie wij zijn.
Wat wij uitstralen bepaalt mede wie er in ons energieveld komen.

Wij zijn onderweg naar een nieuwe samenleving. Deze kan ontstaan wanneer we met elkaar naar nieuwe bewustzijnslagen durven te gaan, en deze toe te passen in ons leven. Waarin we ons kunnen herstellen van de disbalans die er op onbewust niveau is ingeslopen.


Dit zullen we samen doen met diverse ondernemers binnen Het Vlinderhuis als één familie.

Visie


Wij kunnen Uniek zijn wanneer we de waarde kunnen zien van wie wij werkelijk zijn.  Kijkend naar het grote geheel de mens als persoon en als collega binnen Het Vlinderhuis.

Iedereen is Uniek in zijn ZIJN en iedereen is van waarde binnen de structuur van Het Vlinderhuis.
Wij dragen samen Het Vlinderhuis waardoor Het Vlinderhuis jou kan dragen.


Wij maken de verbinding met elkaar en met de inwoners van IJsselstein en omgeving.
Waardoor wijzelf  en onze medemensen kunnen groeien in persoonlijke ontwikkeling bewustwording en meesterschap.

Missie


Binnen Het Vlinderhuis is iedereen gelijk en welkom.
We bieden complementaire geneeskunde en Therapieën die helpen jou te herstellen van de disbalans op zowel lichamelijk geestelijk als emotioneel gebied. Voor zowel kinderen, volwassenen en dieren.
We bieden reguliere zorg met holistische visie om ook op dit gebied jou lichamelijke processen te kunnen ondersteunen en handvatten te reiken in mogelijkheden.


Een plek waar je gehoord en gezien wordt, en waar je de mogelijkheid wordt geboden om te herstellen van je pijn. Waardoor er ruimte komt voor bewustwording van onszelf en de mensen om ons heen naar meesterschap.


Wij bieden een plek voor ondernemers om samen met ons de gemeenschap te ondersteunen in hun zoektocht naar een beter  en gezond leven.


Holistic Health Care Center

Een Holistic Health Care Center is een centrum,

waar we zorg bieden vanuit een holistische visie naar gezondheid, vanuit de kijk van de mens in zijn geheel.


Wij geloven dat niets in het leven je overkomt, maar dat alles in het leven je gegeven wordt.
Wij.... Het Vlinderhuis en de gevestigde disciplines helpen jou daarbij om dit weer te gaan zien.
Als Holistic Health Care Center hebben wij disciplines in huis die samen met ons, uw gezondheid en de weg naar een vitaal leven in harmonie met de bron van wie je werkelijk bent te herstellen.


Wij geloven dat elke situatie, gebeurtenis, klacht, of ziekte zijn eigen verhaal heeft en dat dit verhaal iets zegt over jou als persoon.
Dat wat er in het moment aanwezig is een leer moment is om in te zien in je eigen denken en handelen op bepaalde factoren in het leven.

Niets is voor niets! Het heeft altijd een hoger doel en dat doel ben jij!


Alles is er om jou te laten leren, zodat je kunt groeien in je eigen zijn, je kunt ontwikkelen in je eigen persoonlijkheid en mogelijkheden.
* Om je te helen van je pijn, en om los te leren laten van de balast die je met je mee draagt.
* Om bewust te worden van wat er was en waarom het er was.
* Om bewust te worden van wat er was, en dat niet alles is als wat het lijkt te zijn.
Om bewust te worden van wie je werkelijk bent en waarom je hier bent.

Holistic 


Holistic komt van het woord holistisch of ook wel Holisme.


Wat is holisme, holisme betekent leven vanuit verbinding. Beseffen dat alles met elkaar in verbinding staat en dat het een, een reactie geeft aan het ander. waardoor er een golfbeweging ontstaat die effect heeft op alles in je leven. NIets staat los van elkaar alles heeft met elkaar te maken. En jij bent de persoon die dit in beweging zet en niet de ander. De ander is een respons op wat jij aantrekt, oftewel wat jij nodig hebt. De ander geeft wat jij nodig hebt, en doet dit niet om jou in de persoon iets aan te doen.

Alles in jou is ook in verbinding met elkaar. Je emoties staan niet los van je gedachten, en je lichaam is verbonden met je ziel.

Wanneer je uit balans bent op het ene niveau heeft dat invloed op het andere. Omdat wij de mens als een geheel zien, kunnen we naar de oorzaak van de klacht gaan. Wanneer we de oorzaak gaan helen in plaats van de klacht te bestrijden, ontstaat er balans en kan de energie weer stromen.


Dit doen we op vijf niveau's:

Fysiek (lichamelijk)
Emotioneel (emoties)
Mentaal (gedachten - overtuigingen)
Energetisch (vanuit energetisch oogpunt, energiehuishouding, energie centrales e.d.)
Spiritueel niveau (dieperliggende oorzaak van de klacht, je verbinding met jouw essentie)

Health Care


Health is in het Nederlands vertaald, Gezondheid Zorg - gezondheidszorg zorgen voor de gezondheid van de mens in het geheel. Het is de verbetering van de gezondheid in het algemeen via het voorkomen, verbeteren, diagnosteren, behandelen, of genezen van klachten en ziekte.


Een goede gezondheid bereiken we ook door inzichten te geven in de gedachtengoed van de persoon en het daarnaar handelen in bepaalde situaties en gebeurtenissen.


Zorgen voor een goede gezondheid wil zeggen dat we inzicht verkrijgen in onszelf als persoon en waarom we zo zijn als we nu op dit moment zijn.

Met de wetenschap dat dit een moment opname is en dat alles een proces is van de ziel in ontwikkeling naar heelheid en groei.


Centre

Centre - centrum.

De kern waar het allemaal om draait. Bewust worden van de invloed van je eigen denken en handelen op je leven, en de invloed die de buitenwereld op ons heeft.


Centre staat ook voor centraal voor de verbinding tussen de disciplines, het complementaire en het reguliere, als tussen mens en discipline.


In het holistic healt care centre komt alles samen wat de verbindende sleutel is naar meer in goede gezondheid gezonde leefstijl zelf zorg en bewustwording.

Wat bij draagt aan een leven in geluk voorspoed en harmonie waardoor we in vrede met elkaar kunnen samenleven.


Dat is onze missie , dat is onze taak!


Portfolio

Let's work together

Do you have any questions?

 
 
 
 

Get in touch


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Connect with me