Mensen inspireren/motiveren
om de zin en hun doel van het leven terug te vinden.Het vlinderhuis brengt mensen samen

 

Binnen het vlinderhuis zijn diverse organisaties gehuisvest.
Het is een overkoepelend orgaan waar diensten aangeboden wordt voor persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en healing.


Gericht op:  gezondheid, welzijn en sociale aspecten.

Het is in de bloei van het nieuwe leven en wordt door de komende jaren vorm gegeven.

 Pijlers die nu al zichtbaar zijn:

* Ruimte voor een platform voor innerlijke groei op social media FB
* Binnen het platform worden onze activiteiten van het vlinderhuis door onszelf georganiseerd of door praktijken buiten de organisatie aangeboden.
Zoals:

  • Inloop Café
  • Stilte wandeling
  • Bewustzijnscafé
  •  Healing Circle .
  • Ruimte voor vrijgevestigde praktijken, die werken onder de paraplu van Het Vlinderhuis & Praktijken die in lijn liggen van wat er binnen Het Vlinderhuis geboden wordt.


Van platform naar een holistisch centrum

11-2023

Op weg naar vernieuwing

Februari 2023 gestart vanuit het vorm geven van een platform op social media kanaal Facebook. Waar mensen met gelijke ideeën en wensen samen komen.
Waar disciplines elkaar kunnen vinden en waar de zoekende mens naar heelheid en eenheid een discipline vindt die past bij het moment waar de persoon zich bevindt.


Gaan we nu naar de volgende stap een Holistic Health Care Center.

Holistic Health Care Center

Een Holistic Health Care Center is een centrum waar we zorg bieden vanuit een holistische visie naar gezondheid, vanuit de kijk van de mens in zijn geheel.


Wij geloven dat niets in het leven je overkomt, maar dat alles in het leven je gegeven wordt.
Wij.... Het Vlinderhuis helpen jou daarbij om dit weer te gaan zien. Als Holistic Health Care Center hebben wij tevens disciplines in huis die samen met ons, uw gezondheid en de weg naar een vitaal leven in harmonie met de bron van wie je werkelijk bent te herstellen.


Wij geloven dat elke situatie, gebeurtenis, klacht, of ziekte zijn eigen verhaal heeft en dat dit verhaal iets zegt over jou als persoon.
Dat wat er in het moment aanwezig is een leer moment is om in te zien in je eigen denken en handelen op bepaalde factoren in het leven.


Niets is voor niets! Het heeft altijd een hoger doel en dat doel ben jij!


Alles is er om jou te laten leren, zodat je kunt groeien in je eigen zijn, je kunt ontwikkelen in je eigen persoonlijkheid en mogelijkheden.
Om je te helen van je pijn, en om los te leren laten van de balast die je met je mee draagt.
Om bewust te worden van wat er was en waarom het er was.
Om bewust te worden van wat er was, en dat niet alles is als wat het lijkt te zijn.
Om bewust te worden van wie je werkelijk bent en waarom je hier bent.

Holistic 


Holistic komt van het woord holistisch of ook wel Holisme.


Wat is holisme, holisme betekent leven vanuit verbinding. Beseffen dat alles met elkaar in verbinding staat en dat het een, een reactie geeft aan het ander. waardoor er een golfbeweging ontstaat die effect heeft op alles in je leven. NIets staat los van elkaar alles heeft met elkaar te maken. En jij bent de persoon die dit in beweging zet en niet de ander. De ander is een respons op wat jij aantrekt, oftewel wat jij nodig hebt. De ander geeft wat jij nnodig hebt, en doet dit niet om jou in de persoon iets aan te doen.


Alles in jou is ook in verbinding met elkaar. Je emoties staan niet los van je gedachten, en je lichaam is verbonden met je ziel.


Wanneer je uit balans bent op het ene niveau heeft dat invloed op het andere. Omdat wij de mens als een geheel zien, kunnen we naar de oorzaak van de klacht gaan. Wanneer we de oorzaak gaan helen in plaats van de klacht te bestrijden, ontstaat er balans en kan de energie weer stromen.


Dit doen we op vijf niveau's:


Fysiek (lichamelijk)
Emotioneel (emoties)
Mentaal (gedachten - overtuigingen)
Ennergetisch (vanuit energetisch oogpunt, energiehuishouding, energie centrales e.d.)
Spiritueel niveau (dieperliggende oorzaak van de klacht, je verbinnding met jouw essentie)

Health Care


Health is in het Nederlands vertaald, Gezondheid Zorg - gezondheidszorg zorgen voor de gezondheid van de mens in het geheel. Het is de verbetering van de gezondheid in het algemeen via het voorkomen, verbeteren, diagnosteren, behandelen, of genezen van klachten en ziekte.


Een goede gezondheid bereiken we ook door inzichten te geven in de gedachtengoed van de persoon en het daarnaar handelen in bepaalde situaties en gebeurtenissen.


Zorgen voor een goede gezondheid wil zeggen dat we inzicht verkrijgen in onszelf als persoon en waarom we zo zijn als we nu op dit moment zijn. Met de wetenschap dat dit een moment opname is en dat alles een proces is van de ziel in ontwikkeling naar heelheid en groei.

Centre

Centre - centrum.

De kern waar het allemaal om draait. Bewust worden van de invloed van je eigen denken en handelen op je leven, en de invloed die de buitenwereld op ons heeft.


Centre staat ook voor centraal voor de verbinding tussen de disciplines, het complementaire en het reguliere, als tussen mens en discipline.


In het holistic healt care centre komt alles samen wat de verbindende sleutel is naar meer in goede gezondheid gezonde leefstijl zelf zorg en bewustwording.

Wat bij draagt aan een leven in geluk voorspoed en harmonie waardoor we in vrede met elkaar kunnen samenleven.


Dat is onze missie , dat is onze taak!

Onze geschiedenis

There is a place where you can be yourself
It's a place where you can free yourself.

It's not so far away! Come with me.....


Alle facetten binnen Het Vlinderhuis zijn er op gericht om de medemens te begeleiden op hun zoektocht naar zichzelf. En een helingproces op gang brengen voor meer Balans en Innerlijke rust naar Persoonlijke groei.
Het aanreiken van tools die ingezet kunnen worden voor Persoonlijke Ontwikkeling, Heling en Bewustwording.
De mogelijkheid wordt geboden om samen te komen en kennis, wijsheid, ontdekkingen, en ervaringen te delen met elkaar in:  live bijeenkomsten in Het Bewustzijnscafé, tijdens de Stilte Wandelingen en/of de Meditatieve healing cirkels die gegeven worden. 

2014

2016

2019

2023

September 2014 was de start van de eigen onderneming in een coachpraktijk voor kinderen en hun ouders. Wat al snel verbreed werd naar coach trajecten en workshops voor elke leeftijd. Gestart onder de naam: Coachpraktijk-Vlinders.

Transformatie binnen het aanbod van coachpraktijk-vlinders. We richten ons nu ook op het lichamelijke deel en brengen balans in het stukje inzicht, het weten en bewust worden. Samen met het in balans brengen van wat er zich vanbinnen afspeelt.

Totale transformatie van de vestiging Coachpraktijk-Vlinders naar De Vlindervalei

Opbouw van Het Vlinderhuis
Het Vlinderhuis is deel van het gehele project wat vanuit hier mag ontstaan en wat in de komende jaren zal uitbreiden.

Onze medewerkers

Marlon Schalkwijk

Eigenaar, Organisator, Creator

Intuïtief LifeCoach, Atlantis Therapeute, Transformatie Healing.


Hallo ik ben Marlon Schalkwijk,

Waar nu mijn kracht ligt, lagen vroeger al mijn angsten, overtuigingen en gedachtepatronen. Ze overschaduwden mijn werkelijke kracht, ik durfde er niet meer in te geloven en was mijn zelfvertrouwen volkomen kwijt. Afgedwaald van mezelf... tekens van het leven hadden me beschadigd in wie ik werkelijk was.
Door een ingrijpende gebeurtenis, het overlijden van mijn vader, kreeg ik mijn wake-up call. Hij heeft vanaf dat moment me vanuit het universum de weg gewezen in welke wegen ik mocht gaan, waar ik terecht kon voor hulp bij al mijn processen. En was hij nu mijn mentor in welke beslissingen ik mocht nemen. Dit heeft mijn hele leven veranderd en ben ik een helende reis naar mezelf begonnen.

Volgde ik diverse opleidingen en cursussen, zowel voor de praktijk, als voor mijn zelfontwikkeling en groei wat me steeds meer bij mijn essentie van het leven bracht. Wat ik nu weer kan toepassen in mijn praktijk om cliënten te begeleiden in hun eigen helende reis naar zichzelf.


Lees meer

Marja de Bruin

Mentor binnen het Platform voor Innerlijke Groei en Bewustwording. 
Reiki Master, Kundalini Master, Stress Counselor, Energetisch Dieren Therapeute.


Hallo ik ben Marja de Bruin,

Al vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in spiritualiteit en gezondheid.
Op spirituele beurzen werd me meermaals gezegd dat ik "helende handen" heb en dat ik daar misschien iets mee kon doen. Pas in 2001 kwam ik in contact met Reiki en het jaar daarop kreeg ik mijn inwijding in Reiki I.
Acht Jaar later heb ik Reiki II gedaan en sinds 2012 ben ik gecertificeerd Reiki Master en sinds 2019 ook Kundalini Reiki Master.

In mijn jeugd liepen ziekte en medicijnen als een rode draad door mijn leven. Na mijn Reiki I inwijding als Reiki beoefenaar, werd ik me er van bewust dat er een andere manier moest zijn dan medicijnen. Dat ziekte een oorzaak heeft en door, maar medicijnen te slikken werd de oorzaak niet weggenomen. Door mijn spirituele groei, kreeg ik steeds meer het besef, waar ziekte nu eigenlijk vandaan kwam en bleek uiteindelijk dat ik zelfs in staat was om ook zonder medicijnen te leven.


Lees meer

Wat anderen vertellen!

Innerlijk kind Ceremonie


" Marlon Schalkwijk wist tijdens deze avond een rustige en veilige sfeer te scheppen.
De meditatie en de healing werden begeleid door klanken van o.a. klankschalen en gong.

Er was veel ruimte om de 'diepte' in te gaan en je innerlijke kind te ontmoeten en in te voelen welke aspecten om heling vragen.

Ieder van de groep had een eigen ervaring en het was fijn om dit met elkaar te delen.


Dankjewel Marlon voor je liefdevolle inzet.


Hans van Dodewaard

- Reviewers company

Hier jouw revieuw


“..................”


Name of reviewer

- Reviewers company

Hier jouw revieuw

“.....................”


Name of reviewer

- Reviewers company